Giỏ hàng có:
0 sản phẩm
0 vnđ

Thành tích Coopmart


Trong  năm hoạt động vừa Siêu thị Co.opMart Biên Hòa là một trong những Đơn vị lá cờ đầu, danh hiệu “Đơn vị xuất sắc” do UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng.

Song song đó trong 04 năm liên tiếp siêu thị luôn nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen do các sở ban ngành trao tặng vì hoàn thành tốt công tác kinh doanh cũng như những công tác xã hội.

Trong các năm từ 2008 đến 2010 liên tiếp nhận được Giấy khen của Sở Công thương tình Đồng Nai trong các chương trình như: “Thi đua yêu  nước”, phong trào “Đưa hàng Việt về nông thôn” và chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Qua những thành tích đạt được trong những năm vừa qua, Ban Lãnh Đạo và toàn thể Cán Bộ Nhân viên siêu thị luôn phấn đấu hết mình để phục vụ cho khách hàng một cách tốt nhất và thân thiện nhất.